Aller au contenu | Aller au menu principal | Aller au sous menu | Aller au menu outils | Aller au menu inter-lac | Aller aux liens divers | Aller à la recherche

Menu de langues

Accueil  >  Réseau Inter-lacs
Wyslij do przyjaciela

Sie? mi?dzy jeziorami europejskimi

 

Sie? obejmuje obecnie 4 nizinne jeziora na terenie Europy: jezioro Grand-Lieu (Francja), jezioro Tisza (W?gry), jezioro Albufera (Hiszpania) i jezioro Miedwie (Polska).

Mapa Europy z 4-ema jeziorami - GIF - 102.5 kb
Mapa Europy z 4-ema jeziorami

Utworzono j? 2006 roku, w oparciu o istniej?ce powi?zania mi?dzy Departamentem Loary Atlantyckiej i kilkoma wspólnotami europejskimi. Sie? umo?liwia wymian? i refleksje w kwestiach zwi?zanych z zarz?dzaniem poszczególnymi jeziorami, zw?aszcza w odniesieniu do dwóch dyrektyw europejskich: Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Natura 2000 (wszystkie 4 jeziora nale?? do obszarów Natura 2000).

Wszystkie kraje

Dokumenty zalaczone

pdf
Dokument PDF - 12.4 kb - Opublikowane w dniu 2 listopada 2012

List intencyjny

Actualités

  • 6 avril 2018

    Recrutement agents saisonniers

    Le Syndicat du Bassin Versant de Grand-Lieu (SBVGL) recrute des saisonniers pour (...)
  • 9 janvier 2018

    Exposition "Etre pêcheur à Grand-Lieu"

    La Société coopérative des pêcheurs du lac de Grand-Lieu, avec le soutien du Syndicat du (...)